Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste documenten beschikbaar voor ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.
Klik op de naam van het document om de bijbehorende PDF bestand te openen. (PDF opent in een nieuw tabblad)

Onderaan vindt u 2 directe links naar de pagina van het Landelijk register kinderopvang. Ook deze 2 links openen in een nieuw tabblad.

Algemene voorwaarden

Informatieboekje Kinderen van September

Veiligheids- en gezondheidsbeleid versie 2020

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang 2018

Pedagogisch beleidsplan KDV versie 2020

Pedagogisch beleidsplan BSO versie 2020

AVG Kinderen van September

Kinderen van September klachtenregeling

Om alle inspectierapporten GGD van de BSO te bekijken, klik hier

Om alle inspectierapporten GGD van het KDV te bekijken, klik hier